Samtycke

Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom rekryterande franchisetagarorganisation i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras. Uppgifterna kommer att hanteras i vårt rekrytering system. 

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • Tillval: Bifogade ansökningshandlingar

Vad ska uppgifterna användas till?
Sharkh Design använder uppgifterna för att hantera din ansökan. Din ansökan kommer hanteras av oss.  

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR (sharkh design).
Om du har skyddad identitet ska du kontakta oss. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom 1 år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter sharkh design har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.